วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ขั้นตอนการติดตั้ง DSP plug-in เพื่อส่งสัญญาณไปที่ SHOUTcast server

ในการส่งสัญญาณจากเครื่องที่ทำหน้าที่จัดรายการ (DJ) จะต้องทำการติดตั้ง DSP plug-in ซึ่งที่นิยมใช้กันจะมีอยู่สองทางเลือกคือ ติดตั้งกับ Winamp และ SAM ซึ่งการติดตั้งทั้งสองแบบสามารถใช้งานได้เหมือนกัน

1. ดาวน์โหลด DSP plug-in จากเว็บ http://www.shoutcast.com/ ในส่วน be a d.j. ตามรูป


หรือ http://www.shoutcast.com/downloads/shoutcast-dsp-1-9-0-windows.exe

2. ทำการติดตั้ง DSP plug-in ของ Winamp

3. เปิด Winamp ขึ้นมาเพื่อทำการปรับแต่งค่า โดยไปที่ Options -> Preferences เลือก DSP/Effect -> Nullsoft SHOUTcast Source DSP v1.9.0 [dsp_sc.dll] ดังรูป จากนั้นจะมีหน้าต่างการปรับแต่งมาให้

โดยจะต้องใส่ค่าต่าง ๆ ที่สำคัญดังนี้

Address : ใส่หมายเลข IP ของเครื่องที่เป็น SHOUTcast server

Port : ใส่หมายเลข Port ที่เราได้ตั้งไว้ใน sc_serv.conf ในส่วน PortBase:

Password : ใส่รหัสผ่าน ที่เราได้ตั้งไว้ใน sc_serv.conf ในส่วน Password:

Encoder : เลือกตัวเข้ารหัสที่ได้ตั้งไว้โดยดูได้จาก Tab Encoder โดยสามารถปรับแต่งได้ว่าจะทำการส่งสัญญาณที่ระดับใด ตามรูปจะส่งสัญญาณเป็น MP3 ที่ระดับ 96kbps, 4400Hz, Stereoเมื่อทำการปรับค่าต่าง ๆ เรียบร้อยแล้วก็ส่งสัญญาณได้โดยกดที่ปุ่ม Connect เสร็จแล้วทำการเล่นเพลงใน Winamp ก็จะเห็นการส่งสัญญาณไปที่ SHOUTcast serverขั้นตอนการติดตั้ง SAM Broadcaster เพื่อส่งสัญญาณไปที่ SHOUTcast server

หากต้องการใช้ SAM Broadcaster ส่งสัญญาณแทน Winamp สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.spacialaudio.com/products/sambroadcaster โดย SAM จะต้องติดตั้งกับฐานข้อมูลด้วย แล้วแต่ความต้องการว่าจะใช้ฐานข้อมูลอะไร แต่แนะนำ MySQL ดาวน์โหลดไปติดตั้งได้ที่ http://www.mysql.com/ โดยจะต้องติดตั้ง MySQL ก่อน แล้วติดตั้ง SAM Broadcaster หลังจากติดตั้งเสร็จทำการตั้งค่าดังนี้

เปิด SAM Broadcaster ขึ้นมาแล้วไปที่เมนู Window -> Encoders จะมีหน้าต่าง Encoders ดังรูปจากนั้นให้เพิ่ม Encoder ใหม่โดยคลิกที่ปุ่มเครื่องหมาย + จะมีหน้าต่างให้เลือกว่าจะใช้ Encoder ตัวไหน ลองเลือกเป็น Legacy MP3 (ACM Codec)จากนั้นเลือก Bitrate ที่ต้องการได้ที่ปุ่ม Choose Formatเปิดไปที่ Server Details ใส่รายละเอียดดังนี้

Server Type : ShoutCast

Server IP : หมายเลข IP ของเครื่องที่เป็น SHOUTcast server

Server Port : หมายเลข Port ที่ตั้งไว้เพื่อให้บริการ

Password : รหัสผ่านในการส่งสัญญาณไปยัง SHOUTcast server

ส่วนใน Station Details จะใส่หรือไม่ก็ได้เสร็จแล้วทำการ Start Encoder และเปิดเพลงใน SAM ก็จะเป็นการส่งสัญญาณไปที่ SHOUTcast server แล้ว ดูได้จากสถานะตามรูปด้านล่าง

ขั้นตอนการเปิดฟัง Radio Online

ในการเปิดฟัง Radio Online เราสามารถใช้โปรแกรมเล่นเพลงต่าง ๆ เปิดได้โดยใส่ URL ดังนี้ http://ip/ เช่น http://61.47.10.204:8000/

ที่มา http://www.junjaowka.com/webboard/showthread.php?t=32145

ไม่มีความคิดเห็น: